Tracing Democracy in Denmark

I efteråret 2008 producerede Carsten Larsen og jeg 5 små film til Mellemfolkeligt Samvirke i anledningen af projektet “På sporet af det danske demokrati”. Filmene kan ses på Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside ved at følge links på denne side.

Film 1 – Alternativt demokrati
Den meget anderledes livsstil i den gamle hippie-lejr, Thy-lejren, overrasker deltagerne.

Film 2 – Hvem laver mad?
På besøg hos danske familier opdager deltagerne, at synet på kønsroller i Danmark er meget anderledes end i deres hjemlande.

Film 3 – Demokrati for alle
Efter et møde med psykisk handicappede er deltagerne uenige om, hvorvidt disse burde have lov til at stemme til folketingsvalget.

Film 4 – Kulturel forskellighed
I Vollsmose er de fleste beboere fra et andet land. Kan danskerne lære noget af fremmed kultur?

Film 5 – Det lokale demokrati på arbejde
På Ulfborg Marked arbejder alle de lokale partier sammen for at forhindre lukningen af Holstebro Sygehus.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.